Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar uppgifter från Reuters om att Spellicensutredningen kommer att föreslå en spelskatt på 18 procent av överskottet, alltså av de pengar som är kvar när vinsterna betalats ut till spelarna.

– En spelskatt på 18 procent ligger inom den ram som ett flertal aktörer räknat fram fungerar för både staten och spelarna. Staten kommer att få in skatt utan att spelkunderna i alltför stor omfattning söker sig utanför licenssystemet, där spelskatten ofta är noll procent, säger Gustaf Hoffstedt.

– Det finns ett klart samband mellan skattenivån och om spelarna väljer att spela inom eller utanför licenssystemet, eftersom skatten fördyrar spelen. Jag hade gärna sett att utredningen hade landat på 15 procent som i Storbritannien, det land i Europa som är bäst på att samla sina spelare inom licenssystemet. Förutsatt att politiken inte frestas att höja skatten ännu mer borde dock 18 procent kunna funka här i Sverige, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel

0708-18 28 21