Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har bett den oberoende analysfirman Copenhagen Economics beräkna den framtida kanaliseringen för onlinekasino om regeringen beslutar införa de tillfälliga restriktioner man tidigare aviserat. Kanalisering är det begrepp som anger andelen av det totala spelandet som sker inom det svenska licenssystemet. Kanaliseringen väntas falla till 52-63 procent för onlinekasino, som är den spelform som träffas av regeringens förslag.

– Mot bakgrund av vad som väntar om restriktionerna införs den 2 juli vädjar vi till regeringen att visa återhållsamhet och dra tillbaka förslaget. Ingen, förutom oseriösa spelbolag utan svensk spellicens, vinner på det här förslaget, säger Gustaf Hoffstedt.

– Med en kanalisering som ligger strax ovanför femtio procent kommer vi att vara tillbaka till ruta ett. Vi kommer att vara tillbaka till den ohållbara situation som fick regeringen att för ett par år sedan ta initiativet till att omreglera den svenska spelmarknaden och införa ett licenssystem. Licenssystemet är enastående, framför allt ur ett konsumentskyddsperspektiv, men det är en skör planta. Det tål inte fler åtgärder som urholkar dess förmåga att attrahera spelkonsumenterna till det svenska licenssystemet. Tvärtom måste nu såväl regeringen som spelmarknaden och de övervakande myndigheterna sluta upp bakom licenssystemet, och därmed sluta upp med att föreslå åtgärder som skadar kanaliseringen, avslutar Hoffstedt.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här