Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) lät under måndagen meddela att regeringen tillsätter en särskild utredare för att komma till rätta med förekomsten av olicensierat spel i Sverige. Regeringen utser Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson till utredare. Larsson ska även se över statens arbete mot matchfixning och komma med förslag till åtgärder som underlättar kampen mot matchfixning.

– Vi välkomnar det här initiativet från regeringen. De första två åren av omreglerad spelmarknad i Sverige har präglats av repressiva åtgärder från myndigheter och regering riktade mot i Sverige licensierade spelbolag, medan olicensierade spelbolag i praktiken lämnats ifred. Under tiden har en växande andel av det svenska spelarkollektivet lämnat den svenska licensmarknaden, med onlinekasino i spetsen där spelarflykten från licenssystemet är 25 procent eller mer. Med tanke på att statens mål är att Sverige den 1 januari 2022 ska samla minst 90 procent av svenskarnas spelande i licenssystemet får det målet sägas vara mycket avlägset, säger Hoffstedt.

– Vi välkomnar att regeringen nu synes ha tagit till sig delar av det som spelbranschen har pekat på som brister i den svenska spelregleringen. Ett av de allvarligare problemen är att olicensierade spelbolag med dagens lagstiftning i allmänhet inte bryter mot svensk lag, trots en retorik som hävdar motsatsen. Vi måste göra det olagligt att erbjuda svenska spelkonsumenter olicensierat spel. Där bör den nya utredningen ha sin utgångspunkt, avslutar Hoffstedt.