Statskontoret publicerar idag sin fjärde granskningsrapport över den svenska spelmarknaden sedan omregleringen i januari 2019. Rapporten finns för nedladdning här: https://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2021/2021-5-webb.pdf

Statskontoret bekräftar den bild som Branschföreningen för Onlinespel beskrivit i sina tidigare rapporter; andelen spelare som spelar inom det svenska licenssystemet är avtagande. Andelen svenska spelkonsumenter som spelar hos i Sverige oreglerade spelbolag ökar. Den offentliga kontrollen över spelmarknaden minskar och därmed möjligheten att erbjuda spelarna ett fullgott konsumentskydd.

– Jag hoppas att Statskontorets rapport nu kan sätta punkt för de politiska utspelen om att den så kallade kanaliseringen in till det svenska licenssystemet skulle vara god. Det är den inte, och utvecklingen är fortsatt negativ. Vi har känt oss ganska ensamma i detta påpekande men hoppas på en tillnyktring nu när statens egen expertmyndighet pekar på samma sak, säger Gustaf Hoffstedt.

– Varje konsument som förloras till den olicensierade spelmarknaden är en spelare som inte nås av det svenska konsumentskyddet. Det ökande läckaget till den olicensierade spelmarknaden beror på två saker. Dels har den svensklicensierade spelmarknaden plågats av så många statliga restriktioner att spelkonsumenterna tröttnat och i en ökad utsträckning sökt sina spelupplevelser någon annanstans. Dels har spellagen så stora brister att i Sverige olicensierade spelbolag ohindrat har kunnat fortsätta erbjuda sina spel till svenska spelkonsumenter. Denna anomali måste få ett slut. Ett första steg för att öka den offentliga kontrollen över spelmarknaden vore att skyndsamt häva den tillfälliga insättningsgränsen för onlinekasino, men mer behöver göras för att skydda den svenska spellicensmarknaden, avslutar Hoffstedt.