Dr Nima Sanandaji har på uppdrag av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) författat en rapport som undersöker spelindustrins betydelse för Sverige, i termer av skatteintäkter, arbetstillfällen och sponsring av idrott. Sanandaji presenterar även beräkningar på hur detta bidrag till Sverige kan öka, om andelen av spelandet i det svenska spellicenssystemet ökar, på bekostnad av andelen olicensierat spel.

– Sverige har allt att vinna på att se över spelregleringen i syfte att lätta något på de restriktioner som driver ut flest spelkonsumenter till den olicensierade spelmarknaden. Här sticker det rigida bonusförbudet ut, som inte tillåter någon förmån till lojala spelkunder. Sverige betalar ett högt pris för den regleringen i termer av förlorade spelare som istället väljer olicensierat spel, säger rapportförfattaren Dr Nima Sanandaji.

– Det är vår förhoppning att den här rapporten ska få fler att intressera sig för spelindustrins bidrag till Sverige, liksom de ännu outnyttjande möjligheter som finns för den politiker som verkar för en inkludering av spelindustrin i Sveriges näringspolitik, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare BOS.

Du hittar rapporten här