BOS styrelse har beslutat anta spelbolaget Betway Ltd som medlem i föreningen. Betway är en internationell speloperatör med licens i ett flertal länder, däribland Sverige.

 

  • Det är med stor glädje jag välkomnar Betway till BOS medlemsskara. Vi samlar ett drygt tjugotal onlinespelbolag på den svenska spelmarknaden. Betway passar väl in i vår profil av spelbolag som sätter långsiktighet, konsumentskydd och en modern spelreglering högt på agendan, säger Gustaf Hoffstedt.
  • Den svenska omregleringen är satt under hård press med osäkerhet kring befintlig och eventuellt kommande reglering, exempelvis om dagens spelobjekt inom sportvadslagning kommer att vara tillåtna inom licenssystemet, vilket är en nödvändighet för att bekämpa matchfixning framgångsrikt. Onlinespelindustrin behöver tala med en stark röst, och med Betways inval stärks BOS röst ytterligare, avslutar Hoffstedt.