1,5 år efter den nya spelregleringen infördes i Sverige vill regeringen med  socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i spetsen införa en tillfällig förordning under Coronapandemin med bland annat en insättningsgräns på 5 000 kronor per vecka. Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS (Branschföreningen för Onlinespel), är starkt kritisk till det dramatiska förslaget och menar att det kommer omkullkasta det licensierade spelandet. 

– Det är ett olyckligt avsteg från den spelreglering som riksdagen med bred majoritet har fattat beslut om. Det nya förslaget kommer att driva spelare bort från det svensklicensierade spelandet till spelbolag som inte följer svensk lag och inte heller betalar svensk skatt.

Enligt BOS preliminära bedömningar har spelandet på onlinekasino inte ökat under pågående Coronapandemi. Spelmarknaden fluktuerar under året och att dra några slutsatser, som regeringen gör, efter en enskild månads resultat är svårt.

Hoffstedt menar att från ett konsumentperspektiv blir det, om förslaget blir verklighet, mer lockande för kvarvarande spelare att söka sig till det oreglerade spelandet och de spelbolag där konsumentskyddet är obefintligt. Ju högre andel som spelar inom licenssystemet, desto bättre kan bolagen utöva spelansvar och därmed skapa högre konsumentskydd.

För att komma åt problemspelande är ett centralt självavstängningssystem något som enbart erbjuds av de licensierade spelbolagen som även har en skyldighet att följa spelarbeteenden och sätta in åtgärder om man misstänker spelproblem.
Att framgångsrikt förhindra problemspelande kräver ett individperspektiv, där kundkännedom är avgörande och individuella spelmönster studeras. Spelbolagen vidtar baserat på dessa kunskaper bättre, individanpassade och proaktiva åtgärder för att skydda spelare.

– Det är också de nycklar spelberoendeforskningen pekar på. En bestämd insättningsgräns som gäller alla anses inte vara en effektiv skyddsåtgärd. Spelande är inte ett problem. Det vi vill undvika är spelare med problem, säger Gustaf Hoffstedt.

BOS hade gärna sett en mycket mer aktiv dialog med regeringen då alla parter säger sig vilja värna om samma sak, konsumentskyddet. Problemet, enligt Gustaf Hoffstedt, blir att åtgärder som dessa skadar den så kallade kanaliseringen, det vill säga andelen spel som sker i det lagstadgade licenssystemet respektive det som sker på svarta marknaden.

– Konsumentskyddet är inte vatten värt om inte regeringen förmår samla spelkonsumenterna till sitt eget licenssystem. Där har regeringen misslyckats i Sverige. Idag läcker var fjärde spelkrona från onlinekasino ut ur licenssystemet till oreglerade spelbolag. Och med regeringens nya propåer kommer läckaget att öka ytterligare.

Vad tycker du att det här sänder för signaler cirka 1,5 år efter marknaden öppnades upp?

–  Att regeringen inte tycks lita på sin egen reform och framför allt inte på sina egna myndigheter. Alltså de myndigheter som med stöd av den lagstadgade omsorgsplikten ska övervaka och säkerställa att endast licensierade och godkända spelbolag finns på den svenska spelmarknaden.