Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) aviserade idag förändringar i det tidigare utspel regeringen gjort avseende spelmarknaden under covid-19-krisen.

Förslaget går i huvudsak ut på att undanta spel på hästar och sportvadslagning från den sedan tidigare aviserade insättningsgränsen om 5.000 kr per vecka.

– Det nya förslaget är obegripligt utifrån ett konsumentskyddsperspektiv. Det som har hänt sedan regeringen presenterade sitt förslag är ju att Spelmyndigheten och Skatteverket konstaterat att onlinekasino inte synes ha ökat under covid-19, medan det för regeringen mycket mer närstående spelet på hästar har exploderat. Trots det släpper regeringen hästvadslagningen fri medan onlinekasino stramas åt.

– Det är uppenbart att regeringens åtgärder retoriken till trots inte är ämnade att påverka konsumentskyddet, utan de är ämnade att ge konkurrensfördelar åt de spelbolag som regeringen har intressen i. Regeringen känner ju till den alarmerande låga andelen onlinekasinospelare som numera spelar inom det svenska licenssystemet. Trots det föreslår den åtgärder som ytterligare accelererar flykten från det svenska licenssystemet och därmed urholkningen av konsumentskyddet, säger Gustaf Hoffstedt.