Under våren har socialförsäkringsministern fört fram bilden av att spelandet på nätkasino ska ha ökat kraftigt under den pågående pandemin. Några verifierade fakta för detta påstående har inte presenterats.

Ny färsk statistik från Skatteverket visar att det har skett en förflyttning av spelare, inte till nätkasino, utan främst till spel på hästar.

Varje månad redovisar Skatteverket samtliga spelintäkter som rapporterats från de licensierade spelbolagen. I april månads resultat framgår en kraftig nedgång för vadslagning inom sport, till följd av att sporthändelser världen över stoppats.

Den största ökningen av intäkter, som tydligt framgår av Skatteverkets rapport, ligger hos det bolag som primärt erbjuder spel på hästar. Här är det en ökning av intäkter från mars till april månad på 37 procent. Samma bolag visar en liknande ökning (33%) av intäkter under april månad jämfört med genomsnittet från det första kvartalet under 2020 och omsättningen under april månad har varit den högsta sedan den svenska regleringen trädde i kraft i januari 2019. 

– De inrapporterade siffrorna bekräftar att spelarna har ändrat sitt beteende som följd av den rådande pandemin. Det har skett en tydlig förflyttning av spelandet från sportspel till spel på hästar, medan spel på nätkasino inte har ökat, vilket står i skarp kontrast till vad socialförsäkringsministern påstår. Även den myndighet som ansvarar för den svenska spelmarknaden bekräftar i sin färska rapport till regeringen att de inte kan konstatera ett ökat spelande under coronapandemin”, säger Gustaf Hoffstedt.

– För att etablera en ansvarsfull och väl fungerande svensk spelmarknad måste beslut tas baserade på fakta. Missriktade och bristfälligt grundade restriktioner hotar att förflytta spelandet från de trygga licensierade spelbolagen till de olicensierade spelbolagen, utanför den kontroll som spellagstiftningen har till syfte att uppbringa”, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Vad Skatteverkets rapport inte presenterar är förändringen av spel på de olicensierade bolagen som erbjuder spel mot svenska kunder.

Siffrorna ovan relaterar till inrapporterad spelskatt för april månad från de fem största aktörerna på den svenska licensmarknaden.