Finansdepartementets förslag på ytterligare restriktioner på den svenska spelmarknaden har mötts av kraftig och enhällig kritik. Samtliga aktörer i spelbranschen (statliga som privata), samt idrottsrörelsen, Spelinspektionen, internationell och nationell media har alla redogjort för hur förslagen saknar grund i verkligheten och hur de spelar den olicensierade marknaden i handen. Socialförsäkringsministern valde därefter att justera förslagen något, men endast för att förbättra villkoren för de statskontrollerade bolagen. Nu visar en färsk rapport att insättningsgränserna på endast nätkasino skulle innebära att nästan hälften av alla spelinsatser kommer att landa hos de olicensierade bolagen. Hela svenska spelbranschen står nu i gungning och många kunder lämnar de licensierade bolagen och flyttar till de olicensierade bolagen. Börjar vi inte samarbeta och införa långsiktiga åtgärder som bygger på fakta, riskerar vi att vrida tillbaka klockan till hur det såg ut innan omregleringen.

Nyligen publicerade den oberoende analysfirman Copenhagen Economics en ny rapport som beskriver effekterna av en insättningsgräns på nätkasino. Rapporten, som bland annat bygger på omsättningsdata, konsumentundersökningar, intervjuer och internationell forskning, visar att kanaliseringen inom nätkasino kommer att sjunka från låga 75% till 52-63% om insättningsgränserna träder i kraft. Det innebär att nästan hälften av alla spelinsatser kommer att landa hos de olicensierade bolagen.

Varken Finansdepartementet eller någon annan aktör har presenterat fakta som stöder antagandet att spel i allmänhet och onlinekasino i synnerhet har ökat i omfattning under covid-19-krisen. Även den myndighet som ansvarar för den svenska spelmarknaden bekräftar i sin färska rapport till regeringen att den inte kan konstatera ett ökat spelande under coronapandemin.

Regeringen känner till den alarmerande låga andelen onlinekasinospelare som numera spelar inom det svenska licenssystemet. Regeringen har även sett Skatteverkets siffror som visar att det är spel på hästar som har ökat under Coronakrisen medan det inte syns någon tydlig ökning inom onlinekasino.

Vi delar regeringens uppfattning att skyddet för och av spelare är av yttersta vikt. Vi är ense om att arbetet måste fortlöpa och att vi tillsammans ska skapa en hållbar spelmarknad med ett starkt konsumentskydd. Men det måste bygga på fakta.

Finansdepartementet har möjlighet att ta initiativ till ett antal faktabaserade åtgärder som skulle gynna konsumentskyddet utan att samtidigt skada den viktiga kanaliseringen. Tvärtom skulle kanaliseringen främjas med dessa åtgärder, samtidigt som konsumentskyddet stärks.

Våra förslag

Utöka licenskraven 
Att införa licenskrav på de bolag som levererar spel samt de bolag som förmedlar kunder, så kallade B2B-licenser, skulle öka möjligheten för Spelinspektionen att reglera marknaden och förhindra den svarta marknaden att rikta sig mot svenska spelkunder. Åtgärden skulle främja kanaliseringen och välkomnas därför av den licensierade spelindustrin och även av spelberoendeorganisationer.

IQ-kampanj för spelbranschen 
Okunskapen om det centrala självavstängningsregistret Spelpaus liksom andra lagreglerade konsumentskyddsåtgärder är fortfarande utbredd. Spelinspektionen och Konsumentverket bör få i uppdrag att bidra till en bättre kunskapsnivå bland allmänheten. Inspiration till en proaktiv informationsportal kan hämtas från Systembolagets IQ-kampanj.

Spelbolagens data en del av lösningen
Den digitala spelbranschen samlar in och processar stora mängder data om kundernas spelbeteende. Finansdepartementet bör uppdra åt Spelinspektionen att begära regelbundna rapporter, med anonymiserad data, om kundernas spelbeteende för att öka kunskapen om spelvanor och identifiera eventuella systematiska problem. Spelbolagen har denna data och delar den redan idag med forskare.

Stora framsteg görs inom maskininlärning och artificiell intelligens. Datorer klarar av att hantera gigantiska mängder data och identifiera nödvändiga mönster för att öka förståelse och ligga till grund för beslut. Inom detta område gör även spelbranschen framsteg och ser stora möjligheter att förbättra möjligheten att upptäcka samt stoppa skadliga företeelser såsom problemspelande, matchfixning och penningtvätt. Finansdepartementet har goda möjligheter att ta initiativ till ett strategiskt samarbete i detta ämne tillsammans med myndigheter, forskare, spelindustrin och spelberoendeföreningar.

Delning av data mellan bolag
De strikta dataskyddslagar som finns inom EU är i grunden bra. Vi delar synen att varje individ ska äga sin egen data. Att ha möjlighet att dela persondata mellan spelbolag samt mellan spelbolag och myndigheter skulle öka möjligheten att snabbt identifiera och förhindra eventuella spelproblem eller bedräglig verksamhet. Idag kan varje spelbolag upptäcka detta enskilt men har inte möjlighet att dela med sig av informationen på ett enkelt och rättssäkert vis.

Riskklassificera spelare – inte produkter och med stöd av faktiska data
Beroende och osunt agerande hos individer är individuellt och är i spelbranschen i hög grad spårbart genom den stora mängd data som löpande samlas in om alla spelare. En eventuell framtida riskklassificering måste utgå från den enskilde individens förutsättningar och agerande.

Utökat mandat för Spelinspektionen
Regeringen bör ge Spelinspektionen tydligare mandat för att säkerställa licenssystemets integritet och därmed stärka den så viktiga kanaliseringsgraden.

Utvidga omsorgsplikten till fler branscher
De utmaningar vi har i samhället är sällan isolerade till en enskild aktör eller bransch. För att stävja en ökad skuldsättning i samband med spel behöver även lånemarknaden, framför allt snabblånemarknaden, ta ett ansvar för att minska överskuldsättningen. Spelbranschen kan idag ta reda på en kunds likviditet men har svårt att identifiera om pengarna är lånade eller ihoptjänade. Ett centralt självavstängningsregister av typ Spelpaus bör övervägas för snabblån.

 

Stockholm 2020-06-08

Pontus Lindwall, VD, Betsson AB
Henrik Tjärnström, CEO, Kindred Group
Gustaf Hagman, Group CEO, LeoVegas
Therese Hillman, VD, NetEnt AB
Ulrik Bengtsson, Group CEO, William Hill Plc
Lahcene Merzoug, CEO, ComeOn
Alexander Stevendahl, CEO, Videoslots
Tomas Backman, CEO, Hero Gaming
Henric Andersson, CEO, SuprNation
Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare Branschföreningen för Onlinespel (BOS)