Den nederländska onlinespelföreningen NOGA och den svenska Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har skrivit under en överenskommelse om att samarbeta för ökad kanalisering och ansvarsfullt spelande i båda länderna. Organisationerna ska utbyta information och metoder för att bygga en sund, pålitlig och säker onlinespelmarknad i båda länderna.

Även om de europeiska spelmarknaderna ännu inte har harmoniserats och de enskilda medlemsstaterna har rätt att reglera sina spelmarknader som de anser lämpligt, råder det ingen tvekan om att ett utbyte av erfarenhet och information mellan medlemsstaterna är mycket fördelaktigt. Frågor om konsumentskydd, främjande av kanalisering och skydd av idrottens integritet är viktiga för alla länder. Genom samarbete och utbyte kan länder lära av varandras erfarenheter och därmed undvika vanliga fallgropar.

– Sverige och Nederländerna har ofta en gemensam ståndpunkt i EU-frågor oavsett ämne. Det är för mig ingen överraskning att vårt första samarbetsavtal med en nationell branschorganisation är med vår nederländska systerorganisation. Vi står båda för en hög nivå av konsumentskydd i alla aspekter av spel. Vi delar också en stark tro på EU och stöder därför frihandel på lika villkor. Protektionism och monopol är inte vägen framåt för spelindustrin – det är däremot licenssystemet, säger BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt.

– NOGA är mycket nöjda med denna officiella bekräftelse på samarbetet. Sverige har gått före Nederländerna i regleringen av onlinespelmarknaden under de senaste två åren. Vi kan lära oss mycket av de erfarenheter som BOS har fått under denna period. Kontakten med BOS och andra europeiska systerorganisationer är redan bra och konstruktiv, men med denna formalisering hoppas vi ytterligare öka det europeiska samarbetet mellan branschorganisationerna, säger NOGA: s vd Peter-Paul de Goeij

Om NOGA
The Dutch Online Gambling Association (NOGA) är en branschorganisation för onlinespelföretag som vill se en säker och ansvarstagande spelmarknad i Nederländerna.