Organisationen International Betting Integrity Association (IBIA) och svenska Branschföreningen för Onlinespel (BOS), har undertecknat ett partnerskapsavtal som ger en ram för samarbetet mellan de två organisationerna. Inom den ramen kommer föreningarna att arbeta tillsammans i projekt som är av gemensamt intresse. Det framtida arbetet förväntas vara särskilt inriktat på de utmaningar som nyligen gjorda lagförändringar i Sverige inneburit och att främja effektiva vadslagnings- och integritetsregler som upprätthåller höga nivåer av marknadstillsyn och konsumentkanalisering.

– En ren idrott, utan inslag av korruption, är av yttersta vikt för spelbranschen i Sverige. Spelbranschen är ett brottsoffer när matcher fixas, och det är därför viktigt att inte bara arbeta hårt utan att arbeta tillsammans mot manipulation inom idrotten. Vi är mycket nöjda med att vi nu fördjupar vårt samarbete med IBIA och vårt gemensamma mål; att sportspel ska vara roligt, säkert, öppet och ärligt, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare, BOS.

– Våra medlemmar har ställts inför ett antal regleringsmässiga utmaningar i Sverige och de begränsningar av spelprodukter som planeras införas i början av 2021 kommer att förvärra situationen ytterligare, särskilt i förhållande till oreglerade offshoreoperatörer. Vi menar att dessa begränsningar kommer att vara kontraproduktiva och vi hoppas att svenska myndigheterna kommer att ha ett faktabaserat tillvägagångssätt och ompröva sin ståndpunkt i denna fråga. Under tiden kommer vi att arbeta med våra kollegor på BOS för att göra allt vi kan för att hålla spelmarknaden säker, kommenterar Khalid Ali, VD för IBIA.

Om International Betting Integrity Association

Organisationen International Betting Integrity Association (IBIA) är den ledande globala aktören för integritet på den licensierade spelmarknaden. Dess medlemmar delar ett gemensamt mål om att bekämpa korruption på spelmarknaden för att värna idrottens integritet och spelföretagen. IBIA, som grundades 2005 och tidigare var känt som ESSA, är en ideell förening vars medlemmar inkluderar många av världens största reglerade speloperatörer, aktiva över sex kontinenter. Medlemmar genomgår en noggrann due diligence-process och måste följa IBIA:s uppförandekod som förbinder medlemmarna till ansvarsfulla vadslagningspraxis. International Betting Integrity Association’s Monitoring & Alert Platform är ett mycket effektivt anti-korruptionsverktyg som upptäcker och rapporterar misstänkt aktivitet på medlemmarnas marknader. Det skräddarsydda systemet spårar transaktionsaktiviteter kopplade till enskilda konsumentkonton, vilket tydligt skiljer det från kommersiella övervakningssystem med fokus på enkla oddsrörelser. Föreningen har sedan länge ett informationsutbyte med ledande idrottsorgan inklusive FIFA, UEFA, TIU och IOC och många spelregulatorer för att använda dessa uppgifter och lagföra korruption. Föreningen upprätthåller en transparenspolicy och publicerar kvartalsvis integritetsrapporter som analyserar aktiviteter som rapporterats på plattformen.

Om BOS

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder dryga tjugotalet onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Föreningen har som medlemmar dels spelbolag som vänder sig direkt till spelkonsumenter (B2C – business to consumer), dels spelutvecklare som säljer spelprodukter och underhåll till B2C-bolagen. Att sälja spel direkt till konsument är en licenspliktig verksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens. BOS verkar för en sund och säker spelmarknad som kännetecknas av ett högt konsumentskydd samt goda och lika villkor för alla aktörer på spelmarknaden.