Regeringen har idag låtit meddela att den inte avser gå vidare med de tidigare föreslagna restriktionerna för onlinekasino, vilka var tänkta att sättas i verket den 7 februari. Branschföreningen för Onlinespel (BOS) välkomnar beskedet.

– Det är ett klokt och välavvägt beslut som regeringen har fattat. Dels utifrån pandemins allmänna utveckling. Dels, och framför allt, därför att just de här restriktionerna inte skulle uppnå sitt syfte att värna folkhälsan. Vi är för en stark reglering av spelmarknaden, och en förutsättning för det är att intentionen med olika reformer också kan förväntas ge avsedd effekt. Det var inte fallet med covid-restriktionerna och det är därför välkommet att de dras tillbaka, säger Gustaf Hoffstedt.