Branschföreningen för Onlinespel (BOS) presenterar idag statistik för andelen reglerat respektive oreglerat spel om pengar i Sverige, så kallad kanalisering. BOS har låtit SKOP ( https://skop.se ) mäta kanaliseringen dels för allt onlinespel i Sverige, dels för enskilda produkttyper, som till exempel sportspel och onlinekasino. 

Den rapport som idag presenteras visar att kanaliseringen för online-spelmarknaden i sin helhet är 77 procent. Sportspel har en kanalisering om 84 procent och onlinekasino 72 procent.

Statens mål med spelregleringen är att minst 90 procent av svenska konsumenters spel om pengar ska vara kanaliserat till den svenska licensmarknaden, i vilken Spelinspektionen tilldelar spellicenser och övervakar spelmarknaden.

Rapporten finns att ta del av här.

– Det råder ingen tvekan om att det svenska licenssystemet befinner sig i ett allvarligt läge. Alldeles för mycket kraft har från statens sida ägnats åt att tvinga de licensierade spelbolagen att sätta in åtgärder som inte har tagits emot väl av spelkonsumenterna. Jag tänker på sådant som Sveriges de facto-förbud mot bonusar och förbud mot vadslagning i lägre fotbollsdivisioner. Detta har inte uppskattats av spelarkollektivet, vars spelande nu till omkring en fjärdedel läcker ut ur licenssystemet till den olicensierade spelmarknaden. På den olicensierade spelmarknaden är såväl konsumentskydd som skatteinbetalningar till staten obefintliga, säger Gustaf Hoffstedt.

– Ska vi lyckas vända den här utvecklingen krävs ett skifte i mentalitet från statens sida, från att jaga, bötfälla och begränsa spelutbudet för licensierade spelbolag till att i stället jaga de olicensierade. Samt att inte reglera sönder de licensierade bolagens möjlighet att hålla kvar spelkonsumenterna på den licensierade marknaden. Det går att vända utvecklingen, och från industrins sida är vi beredda att kroka arm med staten för att nå målet om en förbättrad kanalisering i Sverige, avslutar Gustaf Hoffstedt.