Branschföreningen för Onlinespel – BOS – välkomnar Konsumentverkets ansats att med de föreslagna allmänna råden bringa klarhet i hur marknadsföringsbestämmelserna i svensk lag ska uttolkas. Som företrädare av tjugotalet spelbolag som är verksamma på den svenska spelmarknaden delar BOS Konsumentverkets uppfattning att allmänna råd kan spela en viktig roll som informationsbärare.

Ta del av BOS remissvar och detaljkommentarer på Konsumentverkets promemoria här