Sveriges regering har föreslagit en höjning av spelskatten, från 18 procent av GGR till 22 procent av GGR. Anledningen, enligt regeringen, är att spelmarknaden ska ha stabiliserats sedan omregleringen 2019 och att kanaliseringen uppges vara hög.

BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt kommenterar:
Beskedet från regeringen är en djup besvikelse, framför allt för att det vittnar om att regeringen inte förstår eller har tagit till sig vad det är för marknad den är satt att styra. Än mindre har regeringen förstått i vilket utsatt läge den marknaden befinner sig i.

 Vi kunde nyligen visa att kanaliseringen på den svenska spelmarknaden är 77 procent. Vissa spelvertikaler, däribland onlinekasino, ligger så lågt som 72 procent. Trenden är dessutom vikande, kanaliseringen sjunker med andra ord över tid.

Vi befinner oss redan långt ifrån statens målsättning om minst 90 procents kanalisering, och om denna skattehöjning godkänns av riksdagen är vi snart nere på den kanalisering vi hade innan Sverige omreglerade sin spelmarknad 2019. En omreglering som alltså skedde för att Sverige hade en så låg kanalisering då.

Sveriges regering måste prestera mycket bättre än så här. Än finns det tid att dra tillbaka förslaget, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Regeringens förslag finns på svenska på sidan 289-290 här