BOS godkänner i ett yttrande Finansdepartementets förslag att penningtvättsböter ska likställas med böter enligt Spellagen. Hittills har penningtvättsböter varit väsentligt lägre än böter för andra överträdelser som spelbolag kan göra sig skyldiga till. BOS poängterar dock att spelbolagsrelaterade böter i fortsättningen, enligt ett beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen från i våras, ska baseras på det så kallade spelöverskottet (nettot) och inte bruttoomsättningen, vilket bör leda till att utdömda böteslopp fastställs på en väsentligt lägre nivå än hittills.

BOS yttrande till Finansdepartementet finns att ta del av här
Finansdepartementets förslag finns att ta del av här