Branschföreningen för Onlinespel (BOS) lämnar idag in sitt remissyttrande till Justitiedepartementet över utredningen ”Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning” (SOU 2023:38).

I utredningen föreslås det ett skärpt regelverk med förbud mot tredje part att främja kreditgivning för spel. Det föreslås även att Sverige bör införa ett skuldregister.

BOS ställer sig positiv till samtliga förslag i utredningen med bäring på spelmarknaden.

SOU:n finns publicerad här

BOS remissyttrande finns publicerat här

– Det ligger i de licensierade spelbolagens intresse att spelkonsumenterna inte spenderar mer pengar än de har råd med. Spel ska erbjuda spänning, glädje och förströelse under trygga och säkra former. Spel ska inte leda till ekonomisk oro eller utsatthet. Våra medlemsbolag har inget intresse av att direkt eller via ombud uppmuntra sina kunder till spel på kredit. Därför välkomnar vi de förslag i utredningen som har bäring på spelmarknaden, säger Gustaf Hoffstedt.