Idag går remisstiden ut för att svara på Finansdepartementets förslag till åtstramningar för spelreklam. Ett förslag som den svenska branschföreningen för Onlinespel ställer sig mycket kritisk och frågande till.

I samma takt som digitaliseringen förändrar medielandskapet, växer nya möjligheter fram för individuella ”nixverktyg” med hjälp av modern teknik. Onlinespelindustrin bygger hela sitt erbjudande på digitalisering, låt därför spelbolagen och tekniken bli en del av lösningen, i stället för gammeldags förbud och begränsningar som tvärtom riskerar att urholka konsumentskyddet.

Att kunna marknadsföra de egna produkterna är en viktig del i varje speloperatörs erbjudande på en reglerad konkurrensutsatt marknad. Men precis som inom övriga branscher finns det en utmaning där samhällsansvar och affärsmöjligheter behöver hanteras.

Det har blivit allt viktigare för olika branscher att agera tillsammans för att nå övergripande  samhällsmål, samtidigt som den dagliga konkurrensen fortlever. För t ex gruvindustrin och flygbranschen har det varit nödvändigt att arbeta tillsammans för att ta fram nya miljövänliga och energibesparande metoder för tillverkning och produktion. Förutom de nödvändiga förändringarna för att bromsa industrins miljöpåverkan, har det gemensamma arbetet skapat möjlighet till nya nationella jobb och internationella konkurrensfördelar. Samarbete har med andra ord varit överordnat det enskilda bolaget för samhällets bästa. Vi menar att marknadsföring är ett område där spelbranschen tillsammans med övriga aktörer kan söka och utveckla relevanta lösningar utifrån den snabba tekniska utvecklingen.

Redan innan de tillfälliga covid-restriktionerna tog BOS fram förslag för  ”Åtgärder för en tryggare spelmarknad” där Finansdepartementet har möjlighet att ta initiativ till ett antal faktabaserade åtgärder som skulle gynna konsumentskyddet utan att samtidigt skada den viktiga kanaliseringen. Tvärtom skulle kanaliseringen främjas med dessa åtgärder, samtidigt som konsumentskyddet stärks.

När så många aktörer, såväl i spelbranschen som i mediebranschen och i idrotts-Sverige är kritiska till förslaget behövs samarbete och utveckling mer än någonsin. Sverige kan bli den spjutspets som banar väg för innovation i en mycket stor global men ganska traditionell bransch. Då krävs samarbete, moderna digitala lösningar och tålamod för att fortsätta den väg som den svenska spelindustrin redan har slagit in på. Ge oss den tiden, det kommer att löna sig för samhället i allmänhet, och kunderna i synnerhet.

Vidare läsning:
https://www.bos.nu/2021/09/29/pressmeddelande-bos-avstyrker-atstramningar-for-spelreklam/

https://www.bos.nu/2020/06/08/atgarder-for-en-tryggare-spelmarknad/